תוצאות הסקר נכון להיום:

{{ item.name }} + {{ item.weight }}